Piąty raz spotykamy się w kilku celach. Najważniejsze jest budowanie relacji. Właśnie dzięki budowaniu relacji, można szybciej i skuteczniej rozwijać biznes.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się od samych praktyków, jak skutecznie rozwinąć biznes nieruchomościowy, to konferencja Praktycy o Nieruchomościach jest dla Ciebie.